ทริปดำน้ำโซนนอก เกาะหลีเป๊ะ ปี2562

ทริปดำน้ำโซนนอก 

ทริปดำน้ำโซนนอก เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนนอก เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนนอก

ทริปดำน้ำโซนนอก โซนนี้จะนั่งเรือนานกว่าโซนในนิดหน่อย มีไฮไลท์คือ 

 • เกาะหินงาม
 • เกาะหินซ้อน
 • เกาะรอกลอย
 • เกาะผึ้ง
 • เกาะดง
 • เกาะไผ่

เริ่มเวลา 9.00 น. สิ้นสุดเวลา 15.00 น. ราคาทริปจอย อยู่ที่คนละ 650 ซึ่งราคารวม

 • อาหารกลางวัน
 • ผลไม้
 • น้ำดื่ม
 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • และประกันอุบัติเหตุ

ราคาเหมา ทริปดำน้ำโซนนอกเกาะหลีเป๊ะ

 • เหมาเรือดำน้ำโซนนอก 2ท่าน 2,000 บาท
 • เหมาเรือดำน้ำโซนนอก 3- 4 ท่าน ราคา 2,200 บาท
 • เหมาเรือดำน้ำโซนนอก 5-7 ท่าน ราคา 3,000 บาท
 • เหมาเรือดำน้ำโซนนอก 8-10 ท่าน ราคา 4,000 บาท

ราคา ทริปดำน้ำเหมาโซนนอก จะไม่รวม

 • อาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม
 • ประกัน
 • สน๊อกเกิล
 • บริการถ่ายรูป

โดย ชุดอาหาร ท่านละ 100 บาท, สน๊อกเกิ้ล ชุดละ 100 บาท, ประกันฯ ท่านละ 100 บาท (บังคับซื้อทุกคน)