ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ2562

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ โซนนี้ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด มีไฮไลท์มากมาย ได้แก่

 • ร่องน้ำจาบัง 
 • เกาะหินงาม 
 • เกาะอาดัง 
 • เกาะราวี 
 • และสุดท้ายที่เกาะยาง

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ จะเริ่มเวลา 9.00 น. สิ้นสุดเวลา 14.00 น. ราคาทริปจอย อยู่ที่คนละ 550 ซึ่งราคารวม 

 • าหารกลางวัน 
 • ผลไม้ 
 • น้ำดื่ม 
 • หน้ากากดำน้ำ 
 • เสื้อชูชีพ 
 • และประกันอุบัติเหตุ

ราคาเหมา ทริปดำน้ำโซนในเกาะหลีเป๊ะ

 • เหมาเรือดำน้ำโซนใน 2ท่าน 1,800 บาท
 • เหมาเรือดำน้ำโซนใน 3- 4 ท่าน ราคา 2,000 บาท
 • เหมาเรือดำน้ำโซนใน 5-7 ท่าน ราคา 2,500 บาท
 • เหมาเรือดำน้ำโซนใน 8-10 ท่าน ราคา 3,000 บาท

ราคา ทริปดำน้ำเหมาโซนใน จะไม่รวม

 • อาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม
 • ประกัน
 • สน๊อกเกิล
 • บริการถ่ายรูป

โดย ชุดอาหาร ท่านละ 100 บาท, สน๊อกเกิ้ล ชุดละ 100 บาท, ประกันฯ ท่านละ 100 บาท (บังคับซื้อทุกคน)

 


สนใจจอง ทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ ติดต่อคุณจู 0645614545

เพิ่มเพื่อน

 

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ