โปรแกรมเดินทาง แพ็คเกจหลีเป๊ะ 4วัน 3คืน เกาะหลีเป๊ะ

วันแรก หาดใหญ่ – ปากบารา – เกาะไข่ – หลีเป๊ะ

 • พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 • รถตู้นำส่งท่านที่ ท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะแวะ เกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก (โปรแกรมนี้เฉพาะเดินทาง 16 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม เท่านั้น)
 • ถึงเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ออกดำน้ำสัมผัสธรรมชาติของเกาะหลีเป๊ะกัน

 • พร้อมกันที่หน้าหาดพัทยาเวลา 9.00 น.
 • ทำท่านออกดำน้ำโซนใน เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง เกาะอาดัง เกาะราวี พร้อมเสริมอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม และมีสตาฟดูแลตลอดการเดินทาง (โปรแกรมนี้เฉพาะเดินทาง 16 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม เท่านั้น ในช่วงโลซีซันจะแจ้งจุดดำน้ำให้ทราบอีกครั้ง)
 • 14.30 นำท่านส่งที่หาดพัทยาอย่างปลอดภัย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ออกดำน้ำโซนนอกของเกาะหลีเป๊ะกัน

 • พร้อมกันที่หน้าหาดพัทยาเวลา 9.00 น.
 • ทำท่านออกดำน้ำโซนนอก อ่าวลิง เกาะผึ้ง เกาะรอกลอย เกาะหินซ้อน เกาะหินงาม พร้อมเสริมอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม และมีสตาฟดูแลตลอดการเดินทาง (โปรแกรมนี้เฉพาะเดินทาง 16 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม เท่านั้น ในช่วงโลซีซันจะแจ้งจุดดำน้ำให้ทราบอีกครั้ง)
 • 15.30 นำท่านส่งที่หาดพัทยาอย่างปลอดภัย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา

 • พร้อมกันที่จุดเช็คอินก่อนเวลาเรือสปีทโบ๊ทในตั๋ว 30 นาที
 • นำท่านส่งที่ท่าเทียบเรือปากบารา
 • รถตู้รอรับเพื่อส่งที่สนามบินหาดใหญ่ หรือหาดใหญ่ ตามเวลา
 • ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย Happy มีความสุข

เพิ่มเพื่อน

จองตั๋วเรือสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ

9 Responses

 1. มิถุนายน 13, 2018

  […] […]

 2. มิถุนายน 14, 2018

  […] […]

 3. มิถุนายน 27, 2018

  […] โปรแกรมเดินทาง […]

 4. มิถุนายน 27, 2018

  […] โปรแกรมเดินทาง […]

 5. กรกฎาคม 1, 2018

  […] แพ็คเกจหลีเป๊ะ 4วัน 3คืน ชาลีน่า บีช รีสอร์ท   เข้าพักวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2561 […]

 6. กรกฎาคม 1, 2018

  […] แพ็คเกจ 4วัน 3คืน สำหรับ 2ท่าน ชาลีน่า บีช รีสอร์ท รวม […]

 7. กรกฎาคม 3, 2018

  […] ที่พัก 4วัน 3คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ Asara Private Beach Resort Koh Lipe […]

 8. กรกฎาคม 3, 2018

  […] แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3วัน 2คืน Asara Private Beach Resort Koh Lipe เข้าพักวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2561 […]

 9. กรกฎาคม 8, 2018

  […] โปรแกรมเดินทาง […]