ค่าเรือสปีทโบ๊ท และ ตารางเวลาเรือ ไปเกาะหลีเป๊ะ 2565

อัตราค่าโดยสารเรือสปีทโบ๊ทไปเกาะหลีเป๊ะ 2565

สามารถจองได้ที่ –> www.lipelovers.com/addline

การเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีทโบ๊ทจะใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2.00 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละวัน 

 

 

เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา 

ไปกลับ ท่านละ 1,100 บาท มัดจำท่านละ 300 บาท ที่เหลือชำระวันเดินทาง 

 

แพ็คเกจ3วัน2คืน The Cliff Lipe

เวลาเรือไปเกาะหลีเป๊ะ 2563

โดยเวลาเรือสปีทโบ๊ทไปหลีเป๊ะ ปี 2565 ใช้ตารางเวลาดังนี้

 

เรือสปีทโบ๊ทขาไป เกาะหลีเป๊ะ (ช่วงไฮซีซัน2563-2564)

  • เรือสปีทโบ๊ท ปากบารา – หลีเป๊ะ รอบ 9.30 วิ่งตรง (ยกเลิก)
  • เรือสปีทโบ๊ท ปากบารา – หลีเป๊ะ รอบ 11.30 แวะ เกาะตะรุเตา/เกาะไข่
  • เรือสปีทโบ๊ท ปากบารา – หลีเป๊ะ รอบ 13.30 แวะ เกาะไข่ 
  • เรือสปีทโบ๊ท ปากบารา – หลีเป๊ะ รอบ 15.30 รอบสุดท้าย วิ่งตรง (ยกเลิก)

เรือสปีทโบ๊ทขากลับ เกาะหลีเป๊ะ (ช่วงไฮซีซัน 2563-2564)

  • เรือสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ – ปากบารา รอบ 9.30 ถึง สนามบินหาดใหญ่ ประมาณ 13.30
  • เรือสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ – ปากบารา รอบ 11.30 ถึง สนามบินหาดใหญ่ ประมาณ 15.30 
  • เรือสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ – ปากบารา รอบ 13.30 ถึง สนามบินหาดใหญ่ ประมาณ 17.30 (ยกเลิก)
  • เรือสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ – ปากบารา รอบ 16.00 ถึง สนามบินหาดใหญ่ ประมาณ 19.30 (ยกเลิก)

 

สำหรับขามาแนะนำไฟลท์บินถึงหาดใหญ่ก่อน 9.00 เพื่อจะได้ทันเรือรอบ 11.30 แวะเกาะไข่และเกาะตะรุเตา หรือถ้าจะมาเวลาอื่นก็ช้าที่สุดก่อน 9.00 น. ถ้าหลังจากนั้นแล้วจะต้องนอนพักที่หาดใหญ่ก่อน 1 คืน

ส่วนขากลับ แนะนำจองไฟลท์ตั้งแต่ 16.00 เป็นต้นไป โดยรีสอร์ทบนเกาะส่วนใหญ่เช็คเอ้าที่เวลาประมาณ 11.00-11.30 น.

 

 

บริการรถตู้จาก ปากบารา - อ่าวนาง

Mountain Resort