ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า 1 วัน (1 Day Trip)

ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า

ทัวร์เกาะรอก (ออกจากภูเก็ต) ราคาท่านละ 2,800 บาท

 

โปรแกรม

07.00 : รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ, มีชา, กาแฟ เสริฟต้อนรับ

07.30 : เรือออกเดินทางออกจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะรอก

09.30 : เดินทางถึงเกาะรอก ให้ทุกท่านได้เล่นน้ำ, ดำน้ำ และพักผ่อนบนเกาะ

11.00 : รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 : เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำและดำน้ำรอบ เกาะรอก

14.00 : เพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการัง และปลาหลากหลายชนิดที่เกาะห้า

15.00 : เดินทางกลับท่าเรือ ระหว่างทางให้ท่านได้ชมความสวยงามของเกาะพีพี

17.00 : เดินทางถึงท่าเรือและรถตู้พาท่านส่งกลับโรงแรมที่พัก

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, สภาพคลื่นลม ฯลฯ