ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน (1 Day Trip)

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ 1 วัน (1 Day Trip)

เดย์ทริปหมู่เกาะสุรินทร์ ราคาท่านละ 2,800 บาท

โปรแกรม

05.40-07.45 น.    รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปท่าเรือ (เวลาที่แน่นอนจะแจ้งเมื่อทราบโรงแรมที่พัก), (รับ-ส่ง ฟรี, จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ ตัวเมือง, กะตะ, กะรน และป่าตอง, จังหวัดพังงา ในพื้นที่ เขาหลัก)

ทำการเช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำ รับประทานเครื่องดื่ม และอาหารว่าง (ชา, กาแฟ, โอวัลติน, เบเกอรี่)

09.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือ โดย Speed Boat เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน

10.20 น. : เดินทางถึงจุดดำน้ำตื้นจุดที่ 1 ณ ปลายแหลมช่องขาด อ่าวช่องขาด และเดินทางโดยเรือหางยาวเข้าชมหมู่บ้านมอแกนชมวิถีชีวิต บ้านเรือน อุดหนุนของที่ระลึกที่ทำด้วยมือจากชาวมอแกน ท่านที่ไม่ดำน้ำสามารถขึ้นเรือหางยาว เพื่อลงไปพักผ่อน ณ หาดไม้งาม หาดที่มีความสวยงาม และเงียบสงบ สัมผัสบรรยากาศที่แสนวิเศษอย่างเต็มที่ (ในวันที่น้ำลง และเรือเล็กเข้าไม่ได้ จะขึ้นเกาะ ณ อ่าวช่องขาดแทน)

12.00 น. : รับประทานอาหาร ณ ที่ทำการอุทยานฯ เป็นเซทอาหารไทยพร้อมบริการเครื่องดื่ม และผลไม้ที่บาร์ซีสตาร์ หลังรับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30  : เดินทางต่อเพื่อดำน้ำตื้นจุดที่ 2 ชมปะการัง ณ แหลมแม่ยายหรืออ่าวบอน

14.30 : ดำน้ำตื้นจุดที่ 3 ณ อ่าวสับปะรด หรืออ่าวเต่า (มีไหล่ทวีปที่มองลงไปสุดลูกหูลูกตา)

15.30 น. : เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พร้อมกับความประทับใจ

17.00 น. : กลับถึงท่าเรือ, จากนั้นรถส่งท่านกลับที่พัก

* สำหรับลูกค้าที่ต้องการกลับสนามบินทันทีหลังจากจบทริป (ในวันสุดท้ายของโปรแกรม) ให้จองเที่ยวบินหลัง 3 ทุ่ม เพื่อเผื่อเวลาไว้สำหรับสภาพอากาศและการจราจร

*หมายเหตุ : หมู่เกาะสุรินทร์มีจุดดำน้ำประมาณ 10 จุดที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการัง สำหรับการกำหนดจุดดำน้ำ บริษัทจะดูสภาพอากาศและสภาวะคลื่นลม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องเตรียม : ชุดสำหรับใส่เล่นน้ำหรือดำน้ำ, ชุดสำหรับเปลี่ยน, ผ้าเช็ดตัว, เงินสำหรับใช้จ่ายนอกเหนือโปรแกรม

ราคาทัวร์รวม : รถรับ-ส่ง, อุปกรณ์ดำน้ำ, อาหารและเครื่องดื่ม, มัคคุเทศก์, ค่าอุทยาน
 

การเดินทาง  เรือ : Love Andaman

 หมายเหตุ
-เวลาในการทำกิจกรรมต่าง จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำและสภาวะอากาศ
-โปรแกรม Join ทริปกับ Sea Star หรือ Love Andaman
-ไม่แนะนำสตรีมีครรภ์ และเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบและผู้ที่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงไปทำกิจกรรม,
-ไม่แนะนำให้พกพาสิ่งของมีค่าต่าง ไป เพราะทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีของหายหรือได้รับความเสียหาย