ไปกางเต้นนอน ที่เกาะอาดัง

 

หลายท่านอยากประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการนอนเต้นพื้นที่ที่สามารถกางเต้นนอนได้ จะอยู่ในส่วนของอุทยาน ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะอาดัง นั่นเอง