จองตั๋วเรือสปีทโบ๊ทไปหลีเป๊ะ 2565 – 2567

จองเรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ปากบารา – หลีเป๊ะ

เรือสปีทโบ๊ทขาไป ปากบารา –  หลีเป๊ะ

9.30 วิ่งตรง
11.30 แวะเกาะตะรุเตา เกาะไข่
13.30 แวะเกาะไข่

เรือสปีทโบ๊ทขากลับ หลีเป๊ะ – ปากบารา

9.30 วิ่งตรง
11.30 วิ่งตรง
13.30 วิ่งตรง

อัตราค่าบริการ เรือสปีทโบ๊ทหลีเป๊ะ

ไป-กลับ ราคาท่านละ 1,200 บาท รวมค่าเรือหางยาวเรียบร้อยแล้ว
ขาเดียว ราคาท่านละ 600 บาท รวมค่าเรือหางยาวเรียบร้อยแล้ว

 รถตู้รับส่งจากสนามบิน

ขาไป 7.00(รอบพิเศษ)/9.00/11.00
ขากลับ 11.00/13.00/15.00

อัตราค่าบริการ รถตู้จากสนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา

ไป-กลับ ราคาท่านละ 500 บาท

วิธีการจองเรือสปีทโบ๊ทหลีเป๊ะ

เพิ่มเพื่อน