จองตั๋วเรือสปีทโบ๊ทไปหลีเป๊ะ

จองเรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ปากบารา – หลีเป๊ะ

เรือสปีทโบ๊ทขาไป ปากบารา –  หลีเป๊ะ

9.30 แวะเกาะไข่
11.30 แวะเกาะตะรุเตา เกาะไข่
13.30 แวะเกาะไข่
15.30 แวะเกาะไข่

เรือสปีทโบ๊ทขากลับ หลีเป๊ะ – ปากบารา

9.30 วิ่งตรง
11.30 แวะรับนักท่องเที่ยวเกาะตะรุเตา
13.30 วิ่งตรง
16.00 วิ่งตรง

อัตราค่าบริการ เรือสปีทโบ๊ทหลีเป๊ะ

ไป-กลับ ราคาท่านละ 1,000 บาท รวมค่าเรือหางยาวเรียบร้อยแล้ว
ขาเดียว ราคาท่านละ 600 บาท รวมค่าเรือหางยาวเรียบร้อยแล้ว

 รถตู้รับส่งจากสนามบิน

ขาไป 7.00(รอบพิเศษ)/8.00/9.30/11.00/12.00
ขากลับ 11.00/13.00/15.00/17.00 (รอบพิเศษ)

อัตราค่าบริการ รถตู้จากสนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา

ไป-กลับ ราคาท่านละ 500 บาท
ขาเดียว ราคาท่านละ 300 บาท

วิธีการจองเรือสปีทโบ๊ทหลีเป๊ะ

  1. Add line id: @lipe มี @ ด้วยนะคะ
  2. แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร
  3. แจ้งไฟลท์ถึงหาดใหญ่ (กรณีจองรถตู้รับส่ง)
  4. เมื่อแจ้งครบทั้งหมดแล้ว Admin จะส่งยอดมัดจำให้ เมื่อโอนมัดจำแล้วให้ส่งสลิปการโอนให้ Admin
  5. ยอดที่เหลือสามารถมาจ่ายที่ท่าเรือปากบาราได้ในวันเดินทาง

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน