ประกาศคำเตือนฉบับที่ 3 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ประกาศคำเตือนฉบับที่ 3
จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

พยากรณ์อากาศหลีเป๊ะ