เกาะหลีเป๊ะเดือนกรกฏาคม มาตรวจสอบสภาพอากาศกัน

ช่วงเดือนกรกฏาคมของทุกปีที่ เกาะหลีเป๊ะ จะเป็น ช่วงฤดูโลซีซัน มีมรสุมบ้าง ดังนั้นท่านที่ต้องการจะเดินทางมาที่ เกาะหลีเป๊ะ ควรเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก

 

12 กรกฏาคม 2561

เกาะหลีเป๊ะ เดือนกรกฏาคม

เกาะหลีเป๊ะ เดือนกรกฏาคม

 

รีวิว เกาะหลีเป๊ะ โลซีซัน

หลีเป๊ะ โลซีซัน

หลีเป๊ะ โลซีซัน