การเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่เข้าตัวเมืองหาดใหญ่แบบประหยัด

ที่พักหาดใหญ่ ก่อนไปหลีเป๊ะ