การเดินทางเข้าเกาะหลีเป๊ะ และแนะนำสถานที่ตรวจ ATK ที่ท่าเรือปากบารา

สำหรับการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ทางจังหวัดได้มีข้อกำหนดดังนี้

 

มาตรการเข้าเกาะหลีเป๊ะ

 

และสำหรับท่านใดที่ต้องใช้ผล ATK แต่ไม่ได้ตรวจมาล่วงหน้า ตอนนี้ที่ท่าเรือปากบารามีจุดตรวจ ATK แล้วนะคะ ค่าตรวจท่านละ 400 บาท นอกจากนั้นยังต้องจองตั๋วล่วงหน้า เพื่อให้ทางเอเจ่นลงทะเบียนเข้าเกาะให้ก่อนล่วงหน้า ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ ได้ที่ Line : @Lipe 

ตรวจ ATK ท่าเรือปากบารา