บริการจองตั๋วเรือ เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ

เกาะหลีเป๊ะ –> เกาะลันตา ท่านละ 2,000 บาท ถึงประมาณ ขึ้นเรือ 9.00 ถึงเกาะลันตา ประมาณ 12.00

เกาะลันตา –> เกาะหลีเป๊ะ ท่านละ 2,000 บาท ถึงประมาณ ขึ้นเรือ 10.00 ถึงเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 13.30