จองเรือเฟอรี่เส้นทาง เกาะหลีเป๊ะ – ลังกาวี

ราคาเรือเฟอรี่ เกาะหลีเป๊ะ – ลังกาวี
ผู้ใหญ่ ขาละ 1,300 บาท และ เด็ก 3 – 9 ปี ขาละ 1,100 บาท

เรือเฟอร์รี่ หลีเป๊ะ-ลังกาวี

เดินทาง วันที่ 19 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน , 1 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 , 15 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567
วิ่งวันละ 1 รอบ

ขาไป จากเกาะหลีเป๊ะ

  • รอบ 12.30 / เช็คอิน 10.30 / ถึง เกาะลังกาวี 15.00 น. (เวลา MYT)

ขากลับ จากเกาะลังกาวี

  • รอบ 11.00 (เวลา MYT)/ เช็คอิน 09.30 (เวลา MYT) / ถึง เกาะหลีเป๊ะ 11.30 น. (เวลาTHT)

เดินทาง วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567,4 – 14 เมษายน 2567
วิ่งวันละ 2 รอบ

ขาไป จากเกาะหลีเป๊ะ

  • รอบ 12.30 / เช็คอิน 09.00 / ถึง เกาะลังกาวี 15.00 น. (เวลา MYT)
  • รอบ 15.00/ เช็คอิน 13.00 / ถึง เกาะลังกาวี 17.30 น. (เวลา MYT)

ขากลับ จากเกาะลังกาวี

  • รอบ 10.00 (เวลา MYT)/ เช็คอิน 08.30 (เวลา MYT) / ถึง เกาะหลีเป๊ะ 10.30 น. (เวลาTHT)
  • รอบ 14.00 (เวลา MYT)/ เช็คอิน 12.30 (เวลา MYT) / ถึง เกาะหลีเป๊ะ 14.30 น. (เวลาTHT)