นโยบายการยกเลิกและคืนเงิน

เงื่อนไขการจองและการคืนเงิน

 • ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านสามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรือน้อยกว่านั้นได้แล้วแต่กรณี
 • กรณีวันเดินทาง มีลมแรง หรือพายุ หรือเหตุอื่นๆ ทางเราสามารถเลื่อนเวลาเดินทางของท่านออกไปได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีจองตั๋วเรือไปกลับแบบ เปิด open
  • ท่านต้องดำน้ำการโทรแจ้งเรื่องเวลาที่ต้องการกลับเอง ทางเราจะไม่ดำเนินการในส่วนนี้ให้
  • เบอร์โทรแจ้งอยู่ในตั๋วเรือ
  • เวลารอบเรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากชำระเงินไม่ครบก่อนเดินทาง ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยทางหลีเป๊ะ เลิฟเวอร์ จะไม่คืนเงินมัดจำ
 • เมื่อท่านรับตั๋วเรือไปกลับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือเลื่อนเวลา หรือขอคืนเงินได้ กรุณาตรวจ วันที่/เวลา/ชื่อ นามสกุล/จำนวนผู้เดินทาง ก่อนให้เรียบร้อย แล้วจึงเดินทาง
 • *** การออกใบเสร็จรับเงิน ***
  • หากต้องการใบเสร็จ ราคาจะบวกเพิ่ม 7% ซึ่งราคาปกติยังไม่ได้รวม Vat
  • หากต้องการใบเสร็จให้แจ้งมาพร้อมการจอง, ก่อนทำการโอนเงิน หากจองและชำระเงินแล้ว ทาง Lipe Lovers ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง หรือแจ้งขอใบเสร็จหลังชำระเงินมัดจำ ทุกกรณี
  • กรณีรับใบเสร็จจะจัดส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น
เหมาสปีทโบ๊ท หลีเป๊ะ

speedboat-lipe island

 

 

หลังจากที่ท่านทำการจองเรียบร้อยแล้ว

กรุณาศึกษาขั้นตอนและวิธีเดินทางและหากสงสัยตรงไหนให้สอบถามแอดมินก่อนเดินทาง

 1. จองรถตู้หาดใหญ่ – ปากบารา
  • 1 วันก่อนท่านจะเดินทาง ทางเราจะโทรเพื่อคอนเฟริมเวลา และจุดนัด ในวันเดินทางอีกครั้ง (เริ่มโทรคอนเฟริมตั้งแต่ 17.00-20.00 น.) ดังนั้นกรุณารับสายเบอร์แปลกด้วย
  • ** หลัง 20.30 ถ้าหากไม่ได้รับสายคอนเฟริมให้แจ้งใน Chat เท่านั้น ถ้าท่านไม่แจ้งถือว่าท่านยินยอมจะเปลี่ยนแปลงการเดินทางใหม่ที่ทางเราจัดหาให้
  • วันเดินทางไป เมื่อถึงสนามบินหาดใหญ่ ให้เปิดเครื่องไว้ทันที คนขับรถจะเป็นคนโทรหาเพื่อแจ้งทะเบียนรถตู้ ดังนั้นกรุณนารับสายเบอร์แปลกด้วย
  • วันเดินทางกลับ เมื่อมาถึงท่าเรือปากบาราแล้วให้มารอรถตู้ที่ร้านที่ท่านรับตั๋วเรือสปีทโบ๊ท รถตู้จะไม่โทรคอนเฟริมเวลา
 2. จองเรือสปีทโบ๊ท ปากบารา – หลีเป๊ะ
  • จองพร้อมรถตู้ | รถตู้จะส่งท่านที่จุดรับตั๋วเรือสปีทโบ๊ท
  • จองสปีทโบ๊ทไปเกาะหลีเป๊ะ อย่างเดียวไม่มีรถตู้ | รับตั๋วตามจุดที่แอดมินแจ้ง โดยแอดมินจะส่งรูปให้ท่านว่ารับตั๋วที่ร้านไหนนะคะ
  • เมื่อถึงจุดรับตั๋วเรือสปีทโบ๊ทแล้ว แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร เพื่อรับตั๋วเรือได้เลย
  • เมื่อท่านรับตั๋วแล้ว กรุณาตรวจเช็ค วันที่กลับ / เวลากลับ ของเรือและรถตู้อีกครั้ง เมื่อท่านรับตั๋วทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเวลาได้นะคะ
  • กรุณาฟังรายละเอียดการเดินทาง ตอนรับตั๋วเรือหากไม่เข้าใจให้ท่านสอบถามทันที และเมื่อท่านรับตั๋วเรือไปแล้ว และต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมให้โทรตามเบอร์โทรที่อยู่ในตั๋วนะคะ แอดมินงดตอบคำถามเกี่ยวกับการเดินทางทุกกรณี 
 3. ทริปดำน้ำ เกาะหลีเป๊ะ
  • เจ้าหน้าที่จะโทรนัดก่อนท่านจะไปทริปดำน้ำ 1 วัน (ดังนั้นจะไม่โทรนัดก่อนท่านเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะนะคะ)
  • หลัง 20.30 ถ้าไม่ได้รับการโทรคอนเฟริม ให้แจ้งผ่าน Chat เท่านั้น กรณีท่านไม่โทรแจ้ง ถือว่ายินดีเปลี่ยนเวลาและโซนทริปดำน้ำนะคะ
  • รายละเอียดทริปดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ