บริการจองตั๋วเรือ เกาะพีพี ไป เกาะหลีเป๊ะ

เกาะพีพี –> เกาะหลีเป๊ะ ท่านละ 2,000 บาท ขึ้นเรือ 9.30 ถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 13.30

เกาะหลีเป๊ะ –> พีพี ท่านละ 2,000 บาท ถึงประมาณ ขึ้นเรือ 9.00 ถึงเกาะพีพี ประมาณ 13.30