บริการรถตู้จากปากบาราไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ

นอกจากหาดใหญ่ มาปากบาราแล้ว ทาง Lipe Lovers

ยังมีจากที่อื่นๆมาปากบาราอีกด้วย

รถตู้ไพรเวท

  • ตรัง – ปากบารา เวลา ไพรเวท คันละ 1900 บาท
  • สนามบินตรัง – ปากบารา ไพรเวท คันละ 1900 บาท
  • อ่าวนาง – ปากบารา ไพรเวท คันละ 5,000 บาท
  • กระบี่ – ปากบารา ไพรเวท คันละ 5,500 บาท

บริการรถตู้จาก ปากบารา - อ่าวนาง

ตารางเวลาเรือสปีทโบ๊ทไปเกาะหลีเป๊ะ