บริการรถตู้จากปากบาราไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ

นอกจากหาดใหญ่ มาปากบาราแล้ว ทาง Lipe Lovers

ยังมีจากที่อื่นๆมาปากบาราอีกด้วย

ขามา ปลายทางท่าเรือปากบารา

  • ตรัง – ปากบารา เวลา 9.00 ราคาท่านละ 300
  • สนามบินตรัง – ปากบารา เวลา 9.30 ราคาท่านละ 200
  • อ่าวนาง – ปากบารา เวลา 6.00 ราคาท่านละ 550
  • กระบี่ – ปากบารา เวลา 6.30 ราคาท่านละ 500

ขากลับ เริ่มต้นที่ปากบารา

  • ปากบารา – ตรัง เวลา 11.00 ราคาท่านละ 300
  • ปากบารา – สนามบินตรัง เวลา 11.00 ราคาท่านละ 200
  • ปากบารา -อ่าวนาง เวลา 11.00 ราคาท่านละ 550
  • ปากบารา 1 กระบี่ เวลา 11.00 ราคาท่านละ 500

บริการรถตู้จาก ปากบารา - อ่าวนาง

ตารางเวลาเรือสปีทโบ๊ทไปเกาะหลีเป๊ะ