รถตู้จอยปากบารา กระบี่ อ่าวนาง

ราคารถตู้จอยปากบารา ไป กระบี่ และ อ่าวนาง กรุณาเช็คที่นั่งก่อน เนื่องจากเปิดวันละ 1 ตู้ เต็มแล้วไม่เปิดเพิ่ม

  • ปากบารา – กระบี่ ราคา 700 บาท 3ชั่วโมง 30 นาที
  • ปากบารา – อ่าวนาง ราคา 800 บาท 4ชั่วโมง