ราคาไพรเวทรถตู้จากท่าเรือปากบารา – ตรัง กระบี่ ภูเก็ต อ่าวนาง ท่าเรือดอนสัก

ราคาไพรเวทตู้

 • ปากบารา – สนามบินตรัง ราคา 2,500 บาท 2ชั่วโมง
 • ปากบารา – ตรัง ท่าเรือปากเมง 3,000 บาท 2 ชั่วโมง
 • ปากบารา – สนามบินกระบี่ ราคา 5,000 บาท 3ชั่วโมง 30 นาที
 • ปากบารา – อ่าวนาง ราคา 5,500 บาท 4 ชั่วโมง
 • ปากบารา – สุราษฯ ท่าเรือดอนสัก ราคา 6,000 บาท 5 ชั่วโมง
 • ปากบารา – สนามบินภูเก็ต ราคา 6,500 บาท 5 ชั่วโมง 30 นาที
 • ปากบารา – ตัวเมืองภูเก็ต ราคา 7,500 บาท 6 ชั่วโมง

ราคาไพรเวทเก๋ง

 • ปากบารา – สนามบินตรัง ราคา 1,800 บาท 2ชั่วโมง
 • ปากบารา – ตรังปากเมง 2,500 บาท 2 ชั่วโมง
 • ปากบารา – สนามบินกระบี่ ราคา 4,500 บาท 3ชั่วโมง 30 นาที
 • ปากบารา – อ่าวนาง ราคา 5,000 บาท 4 ชั่วโมง
 • ปากบารา – ดอนสัก ราคา 5,500 บาท 5 ชั่วโมง
 • ปากบารา – สนามบินภูเก็ต ราคา 6,000 บาท 5 ชั่วโมง 30 นาที
 • ปากบารา – ตัวเมืองภูเก็ต ราคา 7,000 บาท 6 ชั่วโมง