รู้ไหม ทำไมเราไม่ควรให้อาหารปลา ?!

แม้การให้อาหารปลาดูๆไปแล้วจะสร้างความบันเทิงให้กับนักดำน้ำ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วการให้อาหารปลาสร้างผลกระทบอะไรให้กับ ปลา ธรรมชาติ และ มนุษย์บ้าง

1. ทำลายกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศ จากเดิมปลาที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ จะเรียนรู้วิธีหากิน และวิธีระวังภัยอันตรายรอบด้าน โดยเฉพาะภัยจากมนุษย์ แต่การให้อาหารปลา จะทำให้ปลาเหล่านั้นเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีหาอาหารโดยธรรมชาติ เป็นรออาหารจากนักท่องเที่ยวแทน และเริ่มไม่ระวังภัยที่จะเกิดจากมนุษย์

2. เมื่อให้อาหารปลา ปลาจะหยุดวัฏจักรการหาอาหารกินตามธรรมชาติของมัน ซึ่งอาหารที่เรานำมาให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้บ้าง ขนมปังบ้าง อาหารเหล่านี้ไม่มีคุณค่าทางอาหารกับปลาเหล่านั้น นานๆเข้าปลาที่ได้รับอาหารจากมนุษย์ก็จะขาดสารอาหารและตายในที่สุด

3. เกิดการเข้าใจผิดและทำร้ายมนุษย์ได้ เพราะพฤติกรรมในการหาอาหารเปลี่ยนไป ความกลัวมนุษย์ก็น้อยลง ยิ่งทำให้สัตว์เหล่านั้นเข้าใจผิด และไม่กลัวมนุษย์ และเมื่อเจอพฤษติกรรมของมนุษย์ที่มันอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราจะทำร้ายมัน ส่งผลให้มันมีพฤติกรรมดุุร้าย และอาจจะทำร้ายเราได้เช่นกัน

4.ทำลายสิ่งแวดล้อมการให้อาหารกับสัตว์ทะเลบางชนิดที่เป็นผู้ล่าในห่วงโซ่อาหาร เช่น ปลากะพง ฉลามขนาดเล็ก เป็นการทำลายกระบวนการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ นอกจากนี้การให้อาหารสัตว์ทะเลส่งผลให้ดาวมงกุฎหนามเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างผิดปกติ ซึ่งดาวมงกุฏหนามนี่เองที่กินปะการังเป็นอาหาร ปกติแล้วไข่หรือตัวอ่อนของดาวมงกุฏหนามจะถูกผู้ล่ากินเข้าไป เมื่อผู้ล่าถูกให้อาหารทางอื่น ก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการอดตายของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของดาวมงกุฏหนาม ซึ่งนำไปสู่การที่ปะการังถูกทำลายมากขึ้น

5. นอกจากจะผิดด้วยเหตุผลทางธรรมชาติแล้ว ยังมีความผิดทางกฏหมายด้วยนะคะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติได้ประกาศห้ามให้อาหารปลาในเขตอุทยานฯ อย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีโทษจับและปรับ 500 – 1,000 บาท รวมทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ประกาศห้ามให้อาหารปลาด้วยเช่นกัน

ถ้ารู้เช่นนี้แล้วลูกเพจของแอดทั้งหลายของแอดโปรดช่วยกัน ดูแลสัตว์ทะเล และทะเลไทย จะได้มีทะเลสวยๆ ให้เราไปเที่ยวกันได้อีกนานๆ