ร้านอาหารฮาลาล บนเกาะหลีเป๊ะ

 

ร้านอาหารฮาลาล

  • ร้านศรีหลีเป๊ะ ฮาลาล ไทยฟู้ด โทร 0864803634
  • ร้านรักษ์เลซีฟู๊ด&ไทยฟู๊ด โทร 0646162942
  • ร้านบังรุณ (ถนนคนเดิน) โทร 0850805559
  • ดงทะเลซีฟุ๊ดส์ โทร 0844268133
  • ร้านสิบพี่น้อง ฮาลาลฟู๊ด โทร 06588968235
  • ร้านตัสมีน ฮาลาลฟู๊ด โทร 0897364842 , 0862918911