เกาะบุโหลนวันเดย์ทริป

KOH BULONE ONEDYA TRIP
เกาะบุโหลนวันเดย์ทริป

ราคา 1760.-

โปรแกรม

09:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา

10:00 น. ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาเดินทาง 20 นาที

เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ชมปะการังนานาชนิด อาทิ ปะการังสมอง ปะการังผักกาด  และปะการังเขากวาง

เกาะบุโหลนเล รับประทานอาหารกลางวัน ดำน้ำดูปะการัง บริเวณหน้าโรงเรียน อาทิ ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง หรือเก็บภาพบรรยากาศบนเกาะที่เงียบสงบ รวมทั้งสามารถพายเรือคายัค และซัพบอร์ด เป็นกิจกรรมทางเลือก

14:00 น. ออกไปดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสี ณ เกาะบุโหลนรัง 

15:30 น. เดินทางกลับท่าเรือปากบารา

แพ็คเกจรวม 

  • ตั๋วเรือสปีดโบ๊ทไปกลับ 
  • อาหารเที่ยง ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม
  • อุปกรณ์ดำน้ำ เรือคายัค ซัพบอร์ด 
  • โปรแกรมดำน้ำด้วยเรือสปีดโบ๊ท
  • ค่าธรรมเนียมอุทยาน ประกันภัยการเดินทาง
  • ไกด์นำเที่ยวมากประสบการณ์