เกาะหลีเป๊ะไปภูเก็ตอย่างไรได้บ้าง

จากเกาะหลีเป๊ะ ท่านสามารถนั่งเรือสปีทโบ๊ทไป เกาะต่างได้ จนถึง เกาะภูเก็ต ดังนี้

อัตราค่าโดยสาร จากภูเก็ต – หลีเป๊ะ และ หลีเป๊ะ – ภูเก็ต

 • ราคา 2500/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะหลีเป๊ะ ราคา 2000/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ ราคา 1700/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะหลีเป๊ะ ราคา 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะหลีเป๊ะ 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะหลีเป๊ะ 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะหลีเป๊ะ 600/ท่าน/เที่ยว

 

 • ราคา 2500/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะหลีเป๊ะ – เกาะพีพี ราคา 2000/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลันตา ราคา 1700/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะหลีเป๊ะ – เกาะไหง ราคา 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะหลีเป๊ะ – เกาะมุก 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะหลีเป๊ะ – เกาะกระดาน 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะหลีเป๊ะ – เกาะบุโหลน 600/ท่าน/เที่ยว