เกาะหลีเป๊ะ ปิดเดือนไหน ? ปี 2566

เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะสุดท้ายของประเทศไทย ปกติเกาะหลีเป๊ะเองเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีปิดเกาะ แต่ที่ปิดจะเป็นจุดดำน้ำที่เป็นส่วนของอุทยานในช่วงโลซีซัน ประมาณเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน แต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกัน ต้องรอดูประกาศ จากทางอุทยานฯ ด้วยนะคะ

แล้วถ้ามาเที่ยว ในช่วงโลซีซัน จะได้ดำน้ำไหม ตอบเลยว่า ได้ไปค่ะ แต่จะเป็นส่วนรอบๆ เกาะหลีเป๊ะเอง ไม่ใช่ส่วนที่เป็นของอุทยาน ความงดงามใต้ทะเล ยังสมบรูณย์มากเหมือนกัน แต่อาจจะไม่ใช่จุดที่มีแลนด์มาร์ค เท่านั้นเอง