เช็คก่อนโอน

หลีเป๊ะ เลิฟเวอร์ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว ในนาม คุณ จุรีรัตน์ แก้วเมือง สามารถเช็คกับทางเว็ปไซด์ของ ททท. —> https://www.dot.go.th/

และนอกจากนั้นท่านยังสามารถค้นหาที่ตั้งของ ออฟฟิสซึ่งอยู่ที่ท่าเรือปากบารา ได้