แพคเกจทัวร์ 4 เกาะพม่า เกาะหัวใจมรกต – อ่าวพาราไดซ์ – เกาะตาฟุ๊ก – เกาะย่านเชือก 1 วัน ( เรือออกจากระนอง)

โปรแกรมทัวร์เกาะหัวใจมรกต เดย์ทริป
เกาะหัวใจมรกต อ่าวพาราไดซ์เกาะตาฟุ๊ก เกาะย่านเชือก

เกาะหัวใจมรกต

 

รายละเอียดโปรแกรม

ผู้ใหญ่ 3,900 บาท เด็ก 2,900 บาท

เวลา/โปรแกรม

08:00 น. เดินทางถึง ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ผ่านขั้นตอนการทําเอกสารผ่านแดน

09:00 น. เรือออกจาก ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเกาะสอง ประเทศพม่า ผ่าน วิธีการตรวจคนเข้าเมือง

09:30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือเกาะสองผ่าน “วิคตอเรีย พอยท์” ผ่านเกาะต่างๆ มุ่งหน้าสู่ทะเลพม่า บนเรือมีชูชีพ อุปกรณ์ดําน้ําตื้น น้ําดื่มบริการ ตลอดการเดินทาง

10:30 น. เดินทางถึง เกาะหัวใจมรกต (Cock’s Comb Island) หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปหัวใจสีมรกต ที่ งดงามอย่างมาก ด้านในท่านจะได้พบความงามของกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส หากโชค ดีอาจได้พบกับฉลามครีบดํา แหวกว่ายบริเวณหน้าปากถ้ํา (ถ้าสภาพคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูง จะเปลี่ยนไปดํานําบร ้ ิเวณใกล้เคียงแทน)

11:15 น. เพลิดเพลินกับการดําน้ําตื้น ณ อ่าวพาราไดซ์ (Paradise Bay) ชมความงามของดอกไม้ทะเล และปะการังเขากวางจํานวนมาก

12:00 น. เดินทางถึง เกาะตาฟุ๊ก (Dunkin Island) เป็นเกาะที่มีชายหาดขาวสะอาดนุ่มละเอียด สามารถเล่น น้ําหน้าหาด พายเรือแคนูเดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาด และ รับประทานอาหารกลางวัน

14:00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะย่านเชือก (ZedetkyiKyun Island) ชมความสวยงามและความ หลากหลาย ของปะการังนํ้าตื้น ที่สวยที่สุดในทะเลเมียนมาร์ อาทิเช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆ ที่สามารถพบเห็นได้อย่าง ง่ายดาย

15:00 น. เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ โรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน พม่า)

16.30 น. ถึงท่าเรือโรงแรมแกรนด์อันดามัน (เกาะสน พม่า) รับเอกสารผ่านแดนคืนพร้อมคูปอง อาหาร เย็น รับผ้าขนหนูสําหรับอาบน้ํา มีบริการซาวน่า สระว่ายน้ํา (โดยล้างตัวให้สะอาด และใส่ชุดว่าย น้ําก่อนลงเล่น)

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์ที่ ห้องอาหารวิคทอเรีย แกรนด์อันดามันพร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี(Duty Free Shop) เช่น กระเป๋าแบรนด์เนม ช็อกโกแลต น้ําหอม และอื่นๆ หรือสามารถร่วมสนุก เสี่ยงโชค กับ ห้องเกมส์นานาชาติ ที่ทางโรงแรมมีไว้บริการทุกท่านตลอด 24 ชั่วโมง

19.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) ส่งกลับโรงแรมที่พัก

(ท่านที่นํารถมาที่ท่าเรือเองสามารถขึ้นเรือรอบสุดท้ายเพื่อข้ามกลับมาฝั่งระนองเวลา 23:00 น.)

*** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ คลื่นลมในทะเล และขั้นตอนการผ่านแดน *** 

 

เกาะหัวใจมรกต
เกาะหัวใจมรกต
เกาะหัวใจมรกต