เรือไปหลีเป๊ะ กี่บาท

ปัจจุบัน เรือไปเกาะหลีเป๊ะ ปี 2566 ราคาไปกลับอยู่ที่ท่านละ 1290 บาท

รอบเรือขาไป มีรอบ 11.30/13.30
รอบเรือขากลับ มีรอบ 9.30 / 11.30

หากท่านต้องการจองเรือไปเกาะหลีเป๊ะ สามารถจองทางไลน์ได้เลย

เพิ่มเพื่อน

สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วรถตู้กด