เรือไปหลีเป๊ะ ไม่แวะเกาะไข่ และ ตะรุเตา

ตอนนี้เรือไปเกาะหลีเป๊ะ ประจำปี 2566 – 2567 มีทั้งหมด ดังนี้

รอบเรือราคาผู้ใหญ่ ไป-กลับราคาเด็ก (4-8 ขวบ)
09.30 (ไม่แวะเกาะไข่ และ ตะรุเตา)1,200 บาท1,100 บาท
11.30 (ไม่แวะเกาะไข่ และ ตะรุเตา)1,200 บาท1,100 บาท
11.30 (แวะเกาะไข่ และ ตะรุเตา)1,200 บาท1,100 บาท
13.30 (แวะเกาะไข่)1,200 บาท1,100 บาท

สามารถจองทางไลน์ได้

เพิ่มเพื่อน