เวลาเรือเกาะหลีเป๊ะช่วงโลซีซัน 2019

สำหรับการเดินทางช่วงโลซีซัน ทางเราปรับเวลาเดินทางเรือเหลือ 3 รอบนะคะ และแต่ละรอบของการเดินทางจะยังคงดูสภาพอากาศเป็นหลัง จากประเมิณแล้วไม่ปลอดภัยก็จะยังไม่ออกเรือโดยจะรอให้อยู่ในเกรณ์ปลอดภัยก่อน