แพ็คเกจ Bulow Casa Lipe 2566 – 2567

รบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

ราคา 2วัน1คืน รวม
– ที่พัก 1 คืน รวมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี


ราคา 3วัน2คืน รวม
– ที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
– ทริปดำน้ำ โซนใน 1 วัน
– ประกันฯ


ราคา 4วัน3คืน รวม
– ที่พัก 3 คืน รวมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
– ทริปดำน้ำ โซนใน 1 วัน

เข้าพัก 16 พฤษภาคม ถึง 15 ตุลาคม 2566

ราคาต่อท่าน จอง 2 ท่าน ขึ้นไป

ประเภทห้อง2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
CASA GRAND GARDEN VIEW4,700 /ท่าน8,200 /ท่าน11,200 /ท่าน
CASA GRAND POOL ACCESS OCEAN VIEW6,700 /ท่าน12,200 /ท่าน17,200 /ท่าน
ราคาเด็ก
เสริมผู้ใหญ่4,300 /ท่าน7,400 /ท่าน10,000 /ท่าน

เข้าพัก 16 – 31 ตุลาคม 2566

ราคาต่อท่าน จอง 2 ท่าน ขึ้นไป

ประเภทห้อง2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
CASA GRAND GARDEN VIEW6,700 /ท่าน12,200 /ท่าน17,200 /ท่าน
CASA GRAND POOL ACCESS OCEAN VIEW9,700 /ท่าน18,200 /ท่าน26,200 /ท่าน
ราคาเด็ก
เสริมผู้ใหญ่4,300 /ท่าน7,400 /ท่าน10,000 /ท่าน

เข้าพัก 1พฤษจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2566 และ 16 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2567

ราคาต่อท่าน จอง 2 ท่าน ขึ้นไป

ประเภทห้อง2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
CASA GRAND GARDEN VIEW6,700 /ท่าน12,300 /ท่าน17,300 /ท่าน
CASA GRAND POOL ACCESS OCEAN VIEW9,700 /ท่าน18,300 /ท่าน26,300 /ท่าน
ราคาเด็ก2,200 /ท่าน3,300 /ท่าน3,800 /ท่าน
เสริมผู้ใหญ่4,300 /ท่าน7,400 /ท่าน10,000 /ท่าน

เข้าพัก 6 มกราคม ถึง 15 เมษายน 2567

ราคาต่อท่าน จอง 2 ท่าน ขึ้นไป

ประเภทห้อง2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
CASA GRAND GARDEN VIEW8,200 /ท่าน15,3 00 /ท่าน21,800 /ท่าน
CASA GRAND POOL ACCESS OCEAN VIEW11,200 /ท่าน21,300 /ท่าน30,800 /ท่าน
ราคาเด็ก2,200 /ท่าน3,300 /ท่าน3,800 /ท่าน
เสริมผู้ใหญ่4,300 /ท่าน7,400 /ท่าน10,000 /ท่าน
เพิ่มเพื่อน