แพ็คเกจ 3วัน2คืน Cabana Lipe Beach Resort

ราคาแพ็คเกจ 3วัน2คืน
พักที่ Cabana Lipe Beach Resort
 • ที่พักที่ Cabana Lipe Beach Resort 3คืน
  พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ

 • วันดำน้ำมีอาหารกลางวัน
  ผลไม้ น้ำดื่ม ประกัน และสน๊อกเกิ้ล

 • ทริปดำน้ำจอยโซนใน 1 วัน
  (ช่วงโลซีซันปรับเป็นโซนตะวันออก)

 • เรือสปีทโบ๊ท ” ไป กลับ ”
  จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

 • รถตู้ ” รับส่ง ” จากตัวเมืองหาดใหญ่
  หรือ สนามบินหาดใหญ

 
 
 
 
 • อาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานและค่าธรรมเนียมท่าเรือ ท่านละ 60 บาท
 • การเดินทางอื่นๆบนเกาะ ที่นอกเหนือจากที่ทางเรามีให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาแพ็คเกจ3วัน2คืน เข้าพักที่ Cabana lipe Beach Resort

เข้าพัก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562

และ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

 

ห้อง Deluxe Seaview 
ท่านละ 8,700 บาท

ห้อง Superior 
ท่านละ 6,700 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าพัก วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 29 ธันวาคม 2562

และ วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ห้อง Deluxe Seaview 
ท่านละ 9,700 บาท

ห้อง Superior 
ท่านละ 7,700 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าพัก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

 

ห้อง Deluxe Seaview 
ท่านละ 5,700 บาท

ห้อง Superior 
ท่านละ 4,000 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเตียงเสริม

 • บุคคลที่ 3 นอนเตียงเสริม คิดท่านละ 3,800 บาท
 • เด็กอายุ 3-9 ขวบ คิด 2,000 บาท
 • เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี
 
 
Cabana lipe

สอบถามผ่านทางไลน์ @Lipe

 • แจ้งวันที่เดินทางไปกลับ
 • Admin จะเช็คห้องว่างให้ท่านก่อนทำรายการโอนเงินจอง