Chareena Resort Beachside Koh Lipe 2566-2567

รบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

ราคา 2วัน1คืน รวม
– ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี


ราคา 3วัน2คืน รวม
– ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
– ทริปดำน้ำ โซนใน 1 วัน
– ประกันฯ


ราคา 4วัน3คืน รวม
– ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
– รถตู้ รับส่งจากหาดใหญ่
– เรือสปีทโบ๊ท ไปกลับ ตามรอบเรือที่มี
– ทริปดำน้ำ โซนใน 1 วัน

เข้าพัก

1 ตุลาคม ถึง 24 ธันวาคม 2566

1 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2567

18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2567

ราคาต่อท่าน จอง 2 ท่าน ขึ้นไป

ประเภทห้อง2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
Superior Bungalow2,7004,3005,300
BeachFront Bungalow3,3005,5007,200

เข้าพัก

25 ธันวาคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567

11 ถึง 17 เมษายน 2567
ราคาต่อท่าน จอง 2 ท่าน ขึ้นไป

ประเภทห้อง2วัน 1คืน3วัน 2คืน4วัน 3คืน
Superior Bungalow3,0004,8006,000
BeachFront Bungalow3,5005,9007,700