จากภูเก็ต ไป หลีเป๊ะ อัพเดทราคา ปี 2566-2567

จากเกาะหลีเป๊ะ นอกจากจะเดินทางกลับมาทางปากบารา แล้วก็ยังสามารถเดินไป เกาะลังกาวี ได้อีกด้วย ยังไม่หมดนะจากหลีเป๊ะยังสามารถไปที่อื่นได้อีก เหมาะเลยสำหรับใครที่จะเดินทางไปเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน หยุดทั้งทีไปให้คุ้มที่สุด

ซึ่งสามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 นอกเหนือจากนี้เป็นช่วงฤดูมรสุม จะไม่มีเรือวิ่งในเส้นทางเหล่านี้ แต่จะยังสามารถเดินทางไปกลับ หลีเป๊ะ → ปากบารา ได้อยู่ตลอดทั้งปี

โดยจะมีรอบไปและรอบกลับจาก เกาะหลีเป๊ะ และ ภูเก็ต ดังนี้

 • เกาะหลีเป๊ะ ( 9.00 น. ) –> เกาะบุโหลน ( 10.00 น. ) –> เกาะกระดาน ( 10.50 น. )–> เกาะมุก ( 11.00 น. ) –> เกาะไหง ( 11.30 น. ) –> เกาะลันตา ( 12.00 น. ) –> เกาะพีพี ( 13.30 น. ) –> เกาะภูเก็ต ( 14.30 น. )

 • เกาะภูเก็ต ( 8.30 น. ) –> เกาะพีพี (  9.30 น. ) –> เกาะลันตา ( 10.00 น. ) –>  เกาะไหง ( 11.00 น. ) –> เกาะมุก ( 11.20 น. ) –> เกาะกระดาน ( 11.40 น. ) –> เกาะบุโหลน ( 12.30 น. ) –> เกาะหลีเป๊ะ ( 13.30 น. )

อัตราค่าโดยสาร จากภูเก็ต – หลีเป๊ะ และ หลีเป๊ะ – ภูเก็ต

 • ราคา 2500/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะหลีเป๊ะ ราคา 2000/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ ราคา 1700/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะหลีเป๊ะ ราคา 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะหลีเป๊ะ 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะหลีเป๊ะ 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะหลีเป๊ะ 600/ท่าน/เที่ยว

 • ราคา 2500/ท่าน/เที่ยว
 •  เกาะหลีเป๊ะ – เกาะพีพี ราคา 2000/ท่าน/เที่ยว
 •  เกาะหลีเป๊ะ – เกาะลันตา ราคา 1700/ท่าน/เที่ยว
 •  เกาะหลีเป๊ะ – เกาะไหง ราคา 1600/ท่าน/เที่ยว
 •  เกาะหลีเป๊ะ – เกาะมุก 1300/ท่าน/เที่ยว
 •  เกาะหลีเป๊ะ – เกาะกระดาน 1300/ท่าน/เที่ยว
 •  เกาะหลีเป๊ะ – เกาะบุโหลน 600/ท่าน/เที่ยว


 • เกาะพีพี – ภูเก็ต ราคา 800/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะลันตา ราคา 800/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะไหง ราคา 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะมุก 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะกระดาน 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะบุโหลน 2300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะพีพี – เกาะหลีเป๊ะ 2400/ท่าน/เที่ยว

 • เกาะลันตา – ภูเก็ต ราคา 1500/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะพีพี ราคา 800/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะไหง ราคา 650/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะมุก 900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะกระดาน 950/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะบุโหลน 1500/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะลันตา – เกาะหลีเป๊ะ 1700/ท่าน/เที่ยว

 • เกาะไหง – ภูเก็ต ราคา 1900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะพีพี ราคา 1300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะลันตา ราคา 650/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะมุก 350/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะกระดาน 400/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะบุโหลน 1050/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะไหง – เกาะหลีเป๊ะ 1600/ท่าน/เที่ยว

 • เกาะมุก – ภูเก็ต ราคา 1900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะพีพี ราคา 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะลันตา ราคา 900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะไหง 350 /ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะกระดาน 300 /ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะบุโหลน 900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะมุก – เกาะหลีเป๊ะ 1400/ท่าน/เที่ยว

 • เกาะกระดาน – ภูเก็ต ราคา 1900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะพีพี ราคา 1600/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะลันตา ราคา 950/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะไหง 400/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะมุก 300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะบุโหลน 900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะกระดาน – เกาะหลีเป๊ะ 1400/ท่าน/เที่ยว

 • เกาะบุโหลน – ภูเก็ต ราคา 2400/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะพีพี ราคา 2300/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะลันตา ราคา 1500/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะไหง 1050/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะมุก 900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะกระดาน 900/ท่าน/เที่ยว
 • เกาะบุโหลน – เกาะหลีเป๊ะ 600/ท่าน/เที่ยว

จากตัวเมืองภูเก็ต มีบริการรถรับมายังท่าเรือ สามารถเช็คเวลานัดรับได้ กด