เกาะซาลิ เกาะเปิดใหม่ทะเลพม่า

โปรแกรมเดย์ทริป เกาะซาลิ By Seastar

Sali islandsali island

เวลาและรายละเอียด

08.00-08.30 น. ถึง ท่าเรือซีสตาร์ ระนอง ท่าเรือส่วนตัว เพื่อเช็คอินทำเรื่องผ่านแดนพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำและผ้าเช็ดตัว
รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) ที่ทางซีสตาร์เตรียมไว้บริการ

Sali island

08.45 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรือซีสตาร์ ระนอง เพื่อเดินทางสู่ เกาะซาลิ โดยเรือเร็ว

09.00 น. ถึงท่าเรือเกาะสอง ตรวจเอกสารผ่านแดน ณ เกาะสอง ประเทศพม่า

10.00 น. เดินทางถึง เกาะซาลิ ชมความงามตื่นตาตื่นใจกับหาดทรายที่ขาวละเอียดสวยงามดั่งมัลดีฟส์แห่งพม่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำหน้าหาด พายเรือมอแกนสัมผัสวิถีชีวิตชาวเล

11.00 น. ดำน้ำจุดที่ 1 ณ เกาะห้า (Ha Island) ชมดงปะการังที่อุดมสมบูรณ์ เพลิดเพลินกับฝูงปลาตามแนวปะการัง

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์ริมชายหาด พร้อมขนมและเครื่องดื่มร้อน เย็นนานาชนิด

14.10 น. ดำน้ำจุดที่ 2 ณ เกาะบาลาไชค์ (Balachike Island) ชมปลาการ์ตูนส้มขาวและดอกไม้ทะเล

15.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเกาะสองผ่านขั้นตอนการทำเอกสารออกและเดินทางกลับระนอง

17.00 น. ถึงท่าเรือซีสตาร์ ระนอง อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า

ต้อนรับทุกท่านด้วยส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ข้าวเหนียว พร้อมเครื่องดื่ม
จากนั้นนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
***โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

sali island sali island sali island

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ (ยกเว้น รถรับส่งสนามบิน เที่ยวละ 200 บาท/ท่าน)
 • มัคคุเทศก์ไทย และผู้ชำนาญพื้นที่
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ หน้ากาก ตีนกบ และผ้าเช็ดตัว
 • อาหารเช้า อาหารกลางวัน และช่วงเย็นที่ท่าเรือมีบริการ ของว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่ม

หมายเหตุ

 • ชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับ Visa และ Re-Entry
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี และสตรีมีครรภ์

วันทำทริป

 • เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 13,20 และ 26
 • เดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดทำทริป ในวันเสาร์
 • เดือนธันวาคม 2562 เปิดทำทริป ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดขัตฤกษ์
 • เดือนมกราคม 2563 เปิดทำทริป ในวันพฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดขัตฤกษ์
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปิดทำทริป ในวันพฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์
 • เดือนมีนาคม 2563 เปิดทำทริป ในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ และอาทิตย์
 • เดือนเมษายน 2563 เปิดทำทริป ในวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดขัตฤกษ์
 • เดือนพฤษภาคม 2563 เปิดทำทริป ในวันเสาร์

ราคาเดย์ทริปเกาะซาลิ (ไม่รวมที่พักที่ระนอง)

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,600 บาท
 • เด็ก (4-11 ปี) ท่านละ 2,900 บาท

คำแนะนำสำหรับการใช้บัตรประชาชน เพื่อใช้ผ่านแดดเข้าประเทศเมียนมาร์

 • ส่งภาพบัตรประชาชนหน้า-หลัง หรือสำเนา ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยบัตรประชาชนหน้าหลังต้องเป็นคนๆเดียวกัน เพื่อใช้สำหรับแจ้งรายชื่อเดินทางเข้าออกให้กับทางประเทศเมียนมาร์ และแจ้งประกันการเดินทาง
 • ณ. วันเดินทางต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น เนื่องจากการยื่นเอกสารข้ามแดนต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงแสกนข้อมูล
 • หากลูกค้าลืมนำบัตรประชาชนมาจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้บัตรอื่นแทนได้ ไม่ว่าจะเป็น พาสปอร์ส ใบขับขี่ หรืออื่นๆ
 • ณ. วันเดินทาง บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
 • สำหรับผู้ถือบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเป็นบัตรที่มีชิปเท่านั้น จึงจะสามารถเดินทางได้
 • ในกรณีที่ท่านมีบัตรประชาชน 2 ใบ เช่น บัตรเก่าหาย และมีการทำใหม่ ต้องใช้บัตรประชาชนใบใหม่เท่านั้น เพื่อยื่นทำเอกสารผ่านแดน บัตรเก่าไม่สามารถใช้ได้
 • หากมีการแจ้งย้ายชื่อเข้าหรือออกจากทะเบียนบ้าน ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง
 • ท่านที่มีแบล็คลิส เกี่ยวกับคดีความต่างๆ ไม่สามารถข้ามแดนได้ (แนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่)
 • หากกรณีบัตรประชาชนของท่านมีปัญหา ไม่สามารถออกเอกสารผ่านแดนได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี

sali island

sali island

Bruer island