รถตู้ไพรเวทจากท่าเรือปากบารา – กระบี่

ไพรเวทรถตู้จากท่าเรือปากบารา – กระบี่

  • ปากบารา – สนามบินกระบี่ ราคา 5,000 บาท 3ชั่วโมง 30 นาที
  • ปากบารา – อ่าวนาง ราคา 5,500 บาท 4 ชั่วโมง