เกาะบรูเออร์ ทะเลพม่า

โปรแกรมเดย์ทริป เกาะบลูเออร์ by Seastar

Bruer island

เวลาและรายละเอียด

08.00-08.30 น. พบกันที่ท่าเรือซีสตาร์ ระนอง เพื่อเช็คอินทำเรื่องผ่านแดนพร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำและผ้าเช็ดตัว รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน) ที่ทางซีสตาร์เตรียมไว้บริการ

08.45 น. เตรียมพร้อมและออกเดินทางจากท่าเรือซีสตาร์ ระนอง เพื่อเดินทางสู่ เกาะบรูเออร์ (Bruer Island) โดยเรือเร็ว

09.00 น. ตรวจเอกสารผ่านแดน ณ เกาะสอง ประเทศพม่า

10.00 น. เดินทางถึงเกาะย่านเชือก(Zadetkyi Island) ดำน้ำตื้นจุดที่ 1 เพื่อชมปะการังอ่อนและดอกไม้ทะเลที่อยู่รวมตัวกันเป็นแนวยาว

11.00 น. นำทุกท่านขึ้นเกาะบรูเออร์(Bruer Island) ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาดคู่(Twin Beach) จากนั้นพาทุกท่านเดินสำรวจธรรมชาติชมรากไม้พันปีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเกาะ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะบรูเออร์ ณ ใจกลางหาดคู่

13.30 น. นำทุกท่านขึ้นจุดชมวิวที่สามารถเห็นความสวยงามของหาดคู่จากด้านบน ที่โค้งเว้าเข้าหากันจนได้ชื่อว่า Twin Beach

14.10 น. ออกจากเกาะบรูเออร์ ดำน้ำจุดที่ 2 เกาะบรูเออร์ใต้ชมปะการังจุดที่สวยงามที่สุด

15.10 น. ดำน้ำจุดที่ 3 รูบี้ สตาร์ (Ruby Stars) จุดดำน้ำแห่งใหม่ที่สวยงามที่สุดแห่งท้องทะเลพม่า เต็มไปด้วยกัลปังหา ปะการังอ่อนสีสันสดใส งดงามดั่งทับทิม อัญมณีอันสวยงามใต้ท้องทะเล พร้อมทั้งฝูงปลาข้างเหลืองนับพันตัว แหวกว่ายอยู่รอบๆ ตัว

16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือซีสตาร์ จ.ระนอง

17.00 น. ถึงท่าเรือซีสตาร์ ระนอง ต้อนรับทุกท่านด้วยส้มตำรสเด็ด ไก่ทอด ผัดหมี่ พร้อมเครื่องดื่มจากนั้นนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ

***โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เกาะบรูเออร์ ทะเลพม่า

เกาะบรูเออร์ ทะเลพม่า

เกาะบูเออร์ เกาะบูเออร์ เกาะบูเออร์ เกาะบูเออร์

ราคานี้รวม

 • รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ (ยกเว้น รถรับส่งสนามบิน เที่ยวละ 200 บาท/ท่าน)
 • มัคคุเทศก์ไทย และผู้ชำนาญพื้นที่
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ หน้ากาก ตีนกบ และผ้าเช็ดตัว
 • อาหารเช้า อาหารกลางวัน และช่วงเย็นที่ท่าเรือมีบริการ ของว่าง ผลไม้ และเครื่องดื่ม

หมายเหตุ

 • ชาวต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับ Visa และ Re-Entry
 • ไม่อนุญาตให้เดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี และสตรีมีครรภ์

วันทำทริป

 • เดือนตุลาคม 2562 วันที่ 12,19 และ 27
 • เดือนพฤศจิกายน 2562 เปิดทำทริป ในวันศุกร์ และอาทิตย์
 • เดือนธันวาคม 2562 เปิดทำทริป ในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดขัตฤกษ์
 • เดือนมกราคม 2563 เปิดทำทริป ในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดขัตฤกษ์
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เปิดทำทริป ในวัน ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
 • เดือนมีนาคม 2563 เปิดทำทริป ในวัน พุธ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
 • เดือนเมษายน 2563 เปิดทำทริป ในวัน พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดขัตฤกษ์
 • เดือนพฤษภาคม 2563 เปิดทำทริป ในวันศุกร์ และอาทิตย์

ราคาเดย์ทริปเกาะบูเออร์ (ไม่รวมที่พักที่ระนอง)

 • ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,600 บาท
 • เด็ก (4-11 ปี) ท่านละ 2,900 บาท

คำแนะนำสำหรับการใช้บัตรประชาชน เพื่อใช้ผ่านแดดเข้าประเทศเมียนมาร์

 • ส่งภาพบัตรประชาชนหน้า-หลัง หรือสำเนา ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยบัตรประชาชนหน้าหลังต้องเป็นคนๆเดียวกัน เพื่อใช้สำหรับแจ้งรายชื่อเดินทางเข้าออกให้กับทางประเทศเมียนมาร์ และแจ้งประกันการเดินทาง
 • ณ. วันเดินทางต้องพกบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น เนื่องจากการยื่นเอกสารข้ามแดนต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงแสกนข้อมูล
 • หากลูกค้าลืมนำบัตรประชาชนมาจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ในทุกกรณีและไม่สามารถใช้บัตรอื่นแทนได้ ไม่ว่าจะเป็น พาสปอร์ส ใบขับขี่ หรืออื่นๆ
 • ณ. วันเดินทาง บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ
 • สำหรับผู้ถือบัตรประชาชนตลอดชีพ ต้องเป็นบัตรที่มีชิปเท่านั้น จึงจะสามารถเดินทางได้
 • ในกรณีที่ท่านมีบัตรประชาชน 2 ใบ เช่น บัตรเก่าหาย และมีการทำใหม่ ต้องใช้บัตรประชาชนใบใหม่เท่านั้น เพื่อยื่นทำเอกสารผ่านแดน บัตรเก่าไม่สามารถใช้ได้
 • หากมีการแจ้งย้ายชื่อเข้าหรือออกจากทะเบียนบ้าน ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง
 • ท่านที่มีแบล็คลิส เกี่ยวกับคดีความต่างๆ ไม่สามารถข้ามแดนได้ (แนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่)
 • หากกรณีบัตรประชาชนของท่านมีปัญหา ไม่สามารถออกเอกสารผ่านแดนได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี

Sali island