แพ็คเกจ 4วัน3คืน Cabana Lipe Beach Resort

Cabana Lipe Beach Resort
ราคาแพ็คเกจ 4วัน3คืน
พักที่ Cabana Lipe Beach Resort
 • ที่พักที่ Cabana Lipe Beach Resort 3คืน
  พร้อมอาหารเช้า 3มื้อ

 • วันดำน้ำมีอาหารกลางวัน
  ผลไม้ น้ำดื่ม ประกัน และสน๊อกเกิ้ล

 • ทริปดำน้ำจอยโซนใน 1 วัน
  (ช่วงโลซีซันปรับเป็นโซนตะวันออก)

 • ทริปดำน้ำจอยโซนนอก 1 วัน
  (ช่วงโลซีซันปรับเป็นฟรีเดย์)

 • เรือสปีทโบ๊ท ” ไป กลับ ”
  จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

 • รถตู้ ” รับส่ง ” จากตัวเมืองหาดใหญ่
  หรือ สนามบินหาดใหญ่

 
 
 
 

ราคาแพ็คเกจ4วัน3คืน เข้าพักที่ Cabana lipe Beach Resort

เข้าพัก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562
และ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ห้อง Deluxe Seaview 
ท่านละ 12,700 บาท

ห้อง Superior 
ท่านละ 9,700 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าพัก วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง 29 ธันวาคม 2562
และ วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

ห้อง Deluxe Seaview 
ท่านละ 14,500 บาท

ห้อง Superior 
ท่านละ 11,500 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าพัก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

ห้อง Deluxe Seaview 
ท่านละ 8,500 บาท

ห้อง Superior 
ท่านละ 6,000 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเตียงเสริม

 • บุคคลที่ 3 นอนเตียงเสริม คิดท่านละ 5,500 บาท
 • เด็กอายุ 3-9 ขวบ คิด 3,800 บาท
 • เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี
 
 
Cabana Lipe Beach Resort
Cabana Lipe Beach Resort
Cabana Lipe Beach Resort
Cabana Lipe Beach Resort

สอบถามผ่านทางไลน์ @Lipe

 • แจ้งวันที่เดินทางไปกลับ
 • Admin จะเช็คห้องว่างให้ท่านก่อนทำรายการโอนเงินจอง

 
 
 
 

แพ็คเกจ4วัน3คืน รีสอร์ทอื่นๆ