แพ็คเกจ 4วัน3คืน Idyllic Concept Resort

ราคาแพ็คเกจ 4วัน3คืน
พักที่ iDyllic Concept Resort
 • ที่พักที่ iDyllic Concept Resort 3คืน
  พร้อมอาหารเช้า 3มื้อ

 • วันดำน้ำมีอาหารกลางวัน
  ผลไม้ น้ำดื่ม ประกัน และสน๊อกเกิ้ล

 • ทริปดำน้ำจอยโซนใน 1 วัน
  (ช่วงโลซีซันปรับเป็นโซนตะวันออก)

 • ทริปดำน้ำจอยโซนนอก 1 วัน
  (ช่วงโลซีซันปรับเป็นฟรีเดย์)

 • เรือสปีทโบ๊ท ” ไป กลับ ”
  จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

 • รถตู้ ” รับส่ง ” จากตัวเมืองหาดใหญ่
  หรือ สนามบินหาดใหญ่

 
 
 
 • อาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานและค่าธรรมเนียมท่าเรือ ท่านละ 60 บาท
 • การเดินทางอื่นๆบนเกาะ ที่นอกเหนือจากที่ทางเรามีให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
แพ็คเกจ3วัน2คืน iDyllic concept resort

ราคาแพ็คเกจ4วัน3คืน เข้าพักที่ iDyllic Concept Resort

เข้าพัก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 ธันวาคม 2562

และ วันที่ 11 มกราคม 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

ห้อง i-Garden, i-Green 
ท่านละ 10,500 บาท

ห้อง i-Mountain, i-Leaf, i-Sun, i-Comfy, i-Sea 
ท่านละ 11,000 บาท

ห้อง i-Sky, i-Luxury 
ท่านละ 12,500 บาท

ห้อง i-Brezze 
ท่านละ 16,500 บาท

ห้อง i-BeachFront, i-Pano 
ท่านละ 18,500 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าพัก วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563

 

ห้อง Deluxe Garden View Room 

ท่านละ 10,500 บาท

ห้อง Deluxe Garden Cabana

ท่านละ 11,200 บาท

ห้อง Deluxe Sea View Cabana
ท่านละ 11,900 บาท

ห้อง Deluxe Premium Garden View

ท่านละ 12,800 บาท

ห้อง Grand Deluxe Pool View 
ท่านละ 13,500 บาท

ห้อง  Junior Suite Sea View , Junior Suite Pool View

ท่านละ 16,500 บาท

ห้อง Deluxe Suite Sea View

ท่านละ 18,500 บาท

ห้อง One-Bedroom Suite with Spa Bath

 ท่านละ 20,500 บาท
 
 
 
 
 
 

ราคาเตียงเสริม

 • บุคคลที่ 3 นอนเตียงเสริม คิดท่านละ 5,800 บาท
 • เด็กอายุ 3-9 ขวบ คิด 3,500 บาท
 • เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี
 
แพ็คเกจ3วัน2คืน iDyllic concept resort

สอบถามผ่านทางไลน์ @Lipe

 • แจ้งวันที่เดินทางไปกลับ
 • Admin จะเช็คห้องว่างให้ท่านก่อนทำรายการโอนเงินจอง

 
 
 

วันแรก หาดใหญ่ – ปากบารา – เกาะไข่ – หลีเป๊ะ

 • พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 • รถตู้นำส่งท่านที่ ท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางให้คณะแวะ เกาะตะรุเตา  นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก (โปรแกรมนี้เฉพาะเดินทาง 16 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม เท่านั้น)
 • ถึงเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ออกดำน้ำสัมผัสธรรมชาติของเกาะหลีเป๊ะกัน

 • พร้อมกันที่หน้าหาดพัทยาเวลา 9.00 น.
 • ทำท่านออกดำน้ำโซนใน เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง เกาะอาดัง เกาะราวี พร้อมเสริมอาหารกลางวัน ผลไม้ น้ำดื่ม และมีสตาฟดูแลตลอดการเดินทาง (โปรแกรมนี้เฉพาะเดินทาง 16 ตุลาคม – 15 พฤษภาคม เท่านั้น ในช่วงโลซีซันจะแจ้งจุดดำน้ำให้ทราบอีกครั้ง)
 • 14.30 นำท่านส่งที่หาดพัทยาอย่างปลอดภัย
 • จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา

 • พร้อมกันที่จุดเช็คอินก่อนเวลาเรือสปีทโบ๊ทในตั๋ว 30 นาที
 • นำท่านส่งที่ท่าเทียบเรือปากบารา
 • รถตู้รอรับเพื่อส่งที่สนามบินหาดใหญ่ หรือหาดใหญ่ ตามเวลา
 • ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย Happy มีความสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • ตั้งอยู่หาดซันไรส์
 • สงบ สะอาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน iDyllic Concept Resort

Review iDyllic Concept Resort