แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3วัน2คืน หลีเป๊ะ วิลเลจ โซนถนนคนเดิน

Lipe Village
ราคาแพ็คเกจ 3วัน2คืน
พักที่ Lipe Village
 • ที่พักที่ Lipe Village
  พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ

 • วันดำน้ำมีอาหารกลางวัน
  ผลไม้ น้ำดื่ม ประกัน และสน๊อกเกิ้ล

 • ทริปดำน้ำจอยโซนใน 1 วัน
  (ช่วงโลซีซันปรับเป็นโซนตะวันออก)

 • เรือสปีทโบ๊ท ” ไป กลับ ”
  จากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ

 • รถตู้ ” รับส่ง ” จากตัวเมืองหาดใหญ่
  หรือ สนามบินหาดใหญ

 
 
 
 
 
 • อาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานและค่าธรรมเนียมท่าเรือ ท่านละ 60 บาท
 • การเดินทางอื่นๆบนเกาะ ที่นอกเหนือจากที่ทางเรามีให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipe Village

ราคาแพ็คเกจ3วัน2คืน เข้าพักที่ Charming Lipe Villa

เข้าพัก 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ห้อง Deluxe Bacony ท่านละ 5,000 บาท 

เข้าพัก 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

ห้อง Deluxe Bacony ท่านละ 3,900 บาท
 
เข้าพัก 1 พฤษภาคม ถึง 30 ตุลาคม
ห้อง Deluxe Bacony ท่านละ 3,200 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเตียงเสริม

 • บุคคลที่ 3 นอนเตียงเสริม คิดท่านละ 3,200 บาท
 • เด็กอายุ 3-9 ขวบ คิด 1,500 บาท
 • เด็กต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี
 
 
Lipe Village

สอบถามผ่านทางไลน์ @Lipe

 • แจ้งวันที่เดินทางไปกลับ
 • Admin จะเช็คห้องว่างให้ท่านก่อนทำรายการโอนเงินจอง