ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ โซนนี้ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด มีไฮไลท์มากมาย ได้แก่

 • ร่องน้ำจาบัง 
 • เกาะหินงาม 
 • เกาะอาดัง 
 • เกาะราวี 
 • และสุดท้ายที่เกาะยาง

ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง

 

ทริปดำน้ำโซนใน เกาะหลีเป๊ะ จะเริ่มเวลา 9.00 น. สิ้นสุดเวลา 14.00 น. ราคาทริปจอย อยู่ที่คนละ 600 ซึ่งราคารวม 

 • าหารกลางวัน 
 • ผลไม้ 
 • น้ำดื่ม 
 • หน้ากากดำน้ำ 
 • เสื้อชูชีพ 
 • และประกันอุบัติเหตุ

 

ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ โซนใน

ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ ร่องน้ำจาบัง